ban-an-gap-tuong

bàn ăn gấp tường

Thế nhưng khi mở ra, nó bỗng biến thành một nơi ăn uống, học tập lý tưởng dành cho 1 – 2 người.

Thế nhưng khi mở ra, nó bỗng biến thành một nơi ăn uống, học tập lý tưởng dành cho 1 – 2 người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *