ban-an-gap-tuong

bàn ăn gấp tường

Bạn còn có thể cất bát đũa, đồ dùng nhà bếp ở trong khi gấp bàn lại. Quá tiện lợi!

Bạn còn có thể cất bát đũa, đồ dùng nhà bếp ở trong khi gấp bàn lại. Quá tiện lợi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *