Đặt bàn ăn dưới gầm cầu thang: Có NÊN hay KHÔNG?

bàn ăn dưới gầm cầu thang

Bên cạnh hệ thống kệ đựng đồ trang trí trong phòng, bạn có thể tạo nét đẹp nghệ thuật cho gầm cầu thang với những khung kệ đóng lên tường để đặt những cuốn sách mà bạn yêu thích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *